Stránka na hraní

“Posouvám inovativní projekty k udržitelnému marketingu.”

icon
Tvorba autentických značek
icon
Zastřešení udržitelného marketingu
icon
Slow mentoring a školení

icon
image

"Martin má silnou vnitřní motivaci, intenci a vlastní invenci. Díky tomu posouvá náš projekt už dva roky dopředu. Dokáže vnést emoci a lidskost do textů o složitých technologických řešeních. Jeho výstupy jsou promyšlené od A do Z. Prostě bezproblémová spolupráce."

Petr Fojtík Spoluzakladatel nubeo.eu

icon

Z ptačí perspektivy

Prodávám jen služby, které bych si sám koupil. Vyznávám etický marketing. Budování vztahu se zákazníkem. Dělání práce, která má smysl.

Založil jsem Slow marketing, směr, který dělá marketing cestou nejmenšího odporu a největší radosti.

image

icon
martin@slowmarketing.cz

Slow marketing je služba ostatním

Svou službou pomáháte lidem kolem sebe. Neustále inovujete, protože si to váš zákazník zaslouží. Pojďme stejně přistupovat k vaší značce. Slow marketing pomáhá tam, kde ostatní prodávají.

Slow marketing je proces

Designový proces. Spojuje v sobě business analýzu, manifestování vize a uživatelské testování. Používám přístup, který v sobě spojuje prvky Human centered designu a agilního řízení projektů a minimalismu.

1. Mapování terénu 2. Návrh řešení 3. Prototyp 4. Testování 5. Finální výstup
image

Tvorba autentických značek

Název značky, slogan, elevator pitch, marketingové manuály.

image

Zastřešení udržitelného marketingu

Ať je to rebranding, nebo tvorba nového webu marketingové projekty dovádím k ideálnímu výsledku.

image

Konzultace a workshopy

Učím volnonožce, jak se autenticky propagovat. Školím marketingové týmy, jak tvořit smysluplný marketingový obsah.

Svou službou pomáháte lidem kolem sebe. Neustále inovujete, protože si to váš zákazník zaslouží. Pojďme stejně přistupovat k vaší značce. Slow marketing pomáhá tam, kde ostatní prodávají.

Designový proces. Spojuje v sobě business analýzu, manifestování vize a uživatelské testování. Používám přístup, který v sobě spojuje prvky Human centered designu a agilního řízení projektů a minimalismu.

Pomáhám volnonožcům a startupům začít autentický a udržitelný marketing jejich značky. Založil jsem Slow marketing. Směr největší radosti a nejmenšího odporu.

Za tu dobu jsem procestoval čtvrt zeměkoule a zdaleka nekončím.

🚶‍♂️

Kreativní práce

Vytvářím online značky. Jejich názvy, slogany i celé marketingové strategie. Propisuji do nich vizi vašeho projekty, potřeby koncových zákazníků i svou kreativitu.

O tvůrčí práci →

image

🚶‍♂️

Konzultace

V jednorázových konzultacích přijdeme na to, kde vás ve vašem marketingu opravdu tlačí bota. Ukážu vám, jaké konkrétní kroky udělat, aby fungoval, tak jak má.

O Konzultacích →

image